1 Mayıs Marşı Notaları

1 Mayıs Marşı Notaları. Yazılı, pdf ve png notalar

1 mayıs marşı

1 Mayıs Marşı Yazılı Notaları

[:LA Sİ DO LA RE DO Sİ SOL

FA SOL LA FA SOL RE Mİ :]

[:Mİ Mİ LA LA SOL LA Sİ LA SOL

Mİ Mİ FA FA FA FA SOL Mİ:]

[:Mİ Mİ Sİ Sİ DO LA Sİ

Sİ Sİ RE RE DO LA Sİ:]

[:Mİ Mİ LA LA SOL LA Sİ LA SOL

Mİ FA Mİ FA SOL Mİ:]

[: Mİ Mİ Mİ FA RE Mİ

RE Mİ FA FA RE RE Mİ LA LA Sİ:]

[:LA Sİ DO LA RE DO Sİ SOL SOL

FA SOL LA FA FA SOL RE RE Mİ :]

Bir Cevap Yazın