Seyfettin Asal (1901-1955)

Türk keman okulunun önde gelen temsilcilerinden, Seyfettin Asal, sekiz yaşında özel olarak Mme Duchasten’den keman, Hege’den piyano dersleri alarak müzik eğitimine başlamış ve bir yıl sonra müzik eğitimine Muzika-i Humayun’da devam etmiştir. Muzika-i Humayun’da iki yıl kadar Zeki (Üngör) Bey’le çalıştıktan sonra on iki yaşında Viyana’ya gönderildi. Elveym Opera Orkestrası’ndan Prof. Moravets ile çalışmaya başladı. Bir süre sonra akademiye gitmek isteyince, ilk devrenin birinci sınıfına bile kabul edilmedi. Altı aylık yoğun bir çalışmadan sonra üç sınıf birden atlatılarak Prof. Faisst’nin sınıfına kabul edildi. O. Sevcik ile kısa bir süre çalıştıktan sonra Prof. Arnold Rose’nin sınıfına geçti. Dört yıl Prof. Rose ile çalışan Asal, en önemli başarısını F. Löwe’nin idaresinde Brahms’ın Keman Konçertosu’nu seslendirerek kazanmıştırı. Ödül olarak akademi bir İtalyan keman vermeyi kararlaştırsa da o zamanki Kuron’un düşüklüğü nedeniyle para keman almaya yetmedi. Viyana Konserthaus Senfoni
Orkestrası’nda birinci keman sanatçısı olarak çalıştı. Seyfettin Asal’ın bir diğer önemli başarısı da, Opera Orkestrası’nın sadece bir keman sanatçısı almak için açtığı sınavı 300 kişi arasından ciddi bir eleme sonucunda kazanmasıdır. Ayrıca keman eğitiminin yanı sıra Joseph Marks ile armoni, konturpuan ve füg çalıştı (Gazimihal, 2006: 167).

1924 yılında Türkiye’ye dönen Asal, Galatasaray Lisesi’nde müzik öğretmenliğinin yanı sıra İstanbul Belediye Konservatuarı’nda keman öğretmenliği yaparak çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. İstanbul’da 20. yüzyılın ilk yarısında geliştirilen çoksesli müzik hareketinin önderlerinden olan Seyfettin Asal’ın keman ve piyano için değişik formlarda eserleri vardır (Say, 2005: 106).

kaynak: http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s26/409-429.pdf

0 0 oylar
Article Rating