jean sibelius

1903 yılında bestelenen op. 47 Re minör keman konçertosunun, keman konçertoları arasında önemli bir yeri vardır. Eser Joachim’ öğrencisi, Helsinki Orkestrası’nın konsertmaisteri Willy Burmester için bestelenmiştir. Ancak ilk seslendirilişi 8 Şubat 1904’de, Helsinki’de Viktor Novacek tarafından gerçekleştirilmiştir. Konçertoyu yeterince beğenmeyen Sibelius, 1905’de konçertoyu tekrar düzenleyip, yayınlamıştır. Eserin ilk kaydını efsane kemancı Jascha Heifetz 1935’de yapmıştır. Keman virtüözleri tarafından en çok kaydı gerçekleştirilen konçertolardandır.

Dİnle: David Oistrakh-Eugene Ormandy-The Philadelphia Orchestra

[audiotube id=”M-P183jzdfw” size=”large”]

Notayı indirmek için tıklayın.