Kasım 2004 tarihinde müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin  kurdukları Orkestra; elemanlarını ilk yıllarda I. ve II. sınıf öğrencileri oluşturmuş, sonraki yıllarda, bölümün tüm sınıflarından öğrenciler ile lisansüstü ve Bolu AGSL çalgı eğitimcilerinin katılımı sağlanmıştır.

Orkestranın kuruluş amacı sadece müzik yapmak değil; konserler yolu ile müzik eğitimi de vermektir. Özellikle ilköğretim okullarına yönelik “konu anlatımlı konserlerde” enstrümanların tarihsel gelişimleri, fiziksel özellikleri, yapıları, bestecilerin hayatları, eserlerin dönem özellikleri v.b konularda programlar amaçlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bolu AGSL öğrencileri ile birlikte verilen ortak konserlerle lise ve lisans öğrencilerinin aynı sahnede beraber performans sergileyerek birlikte iş yapabilme ve bilgi alışverişinde bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca konserlerinde öğrencilerin performanslarını göstermeleri için, solo çalışmalar içerisinde olmaları ve beraber müzik yapma ve paylaşma ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlanmıştır.

5 yıl içerisinde, çevre il ve ilçelerde konserler veren orkestra, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi turneleri ayrıca Adana Çukurova Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal üniversitelerinin bahar şenliklerindeki davetleri üzerine gerçekleştirdiği turneler kapsamında da başarılı konserler vermiştir. İBGO 2009 yılında Sakarya Üniversitesinde düzenlenen “Batı Karadeniz Üniversiteleri 1. Kültür ve Sanat Şenliği ve yine 2009 yılı haziran ayında Bolu’ da ilk kez gerçekleştirilen bir etkinlikle “TONTON” adlı oyun-opera’ sında opera orkestrası olarak aktif görev almıştır.

Orkestranın Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE bölümleri ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarıda misafir sanatçı düzeyinde katkı sağlarken; geçen 5 yıl içerisinde lisanstan lisansüstüne, I. Sınıftan IV. Sınıfa kadar geniş bir skalada yaklaşık 35 öğrenci orkestrada başarılı konserlerde görev almışlardır.

2009 yılından itibaren üniversitenin kurucusu, müzik ve sanatsever değerli insan sayın İzzet Baysal’ın adını alarak “İZZET BAYSAL GENÇLİK ORKESTRASI” olarak değiştirmiş, çalışmalarına  şef  Doç. Dr. Ahmet Serkan ECE ile devam etmektedir.

http://www.ibgo.ibu.edu.tr/

0 0 oylar
Article Rating