Ekim 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nde müzik öğretmenliği bölümünde müzikal beklentilerin bölümce karşılanamaması sonucu öğrenciler tarafından kuruldu. 2011 başlarında orkestranın çalışmaları müzik bölümü yönetimi ve kimi akademisyenler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Orkestranın talepleri karşılığını hiç bir zaman bulamadı. Orkestra bu dönemde bölüme ait bazı enstrümanları, nota sehpalarını, salonları gerektiğinde açık gerektiğinde gizlice kullanarak varlığını sürdürmeye devam etti. O dönemde haftada 25-30 saat toplu ve grup çalışmaları yapıldı, sayıları kimi zaman 35-40 kişiyi aşan akşam toplantılarıyla orkestranın geleceği öğrenciler, genç sanatçı adayları tarafından bağımsız olarak planlandı.

2011 ilk aylarında diğer konservatuvarlar ve müzik bölümlerinden katılımlar artarak devam etti. Orkestranın başarılı bir öğrenci hareketine dönüşmesi sayıları az da olsa kimi akademisyenlerce taktir edildi, desteklendi. Yine aynı dönemde sürecin her aşamasında destekleyen Besteci Mete SAKPINAR’ın önerisi ve desteğiyle Tekin OKCEBE orkestra şefi olarak  katkı sağladı. Aynı dönemde ”Gökyüzü” olan orkestranın ismi İstanbul Gençlik Senfoni Orkestrası olarak değiştirildi.

İstanbul Gençlik Senfoni Orkestrası bir gençlik orkestrası olmanın gerekleriyle beraber sosyal sorumluluklarını da oldukça önemseyen bir orkestradır. Bu bağlamda genç sanatçıları ve sanatlarını tüm ülke genelinde kitlelere ulaştırabilmenin yanı sıra özellikle çocuklar ve gençlere yönelik eğitime katkıda bulunacak sanatsal projeler geliştirmek, toplumumuza çok sesli müziği sevdirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek en temel hedeflerinden bazılarıdır.

0 0 oylar
Article Rating