beethoven

L.V. Beethoven Keman-Piyano Sonatları

Keman edebiyatının en önemli eserlerinden olan bu sonatlarda, Beethoven’in yaratıcı
ve felsefi kişiliğinin yansımaları görülmektedir. Bu çalışmalar, keman ve piyano arasındaki
diyaloglara dayalı olmasıyla beraber müzikal bir derinliğe de sahiptir. En popüler olan ve en
çok seslendirilenler 5 numaralı İlkbahar sonatı ve 9 numaralı Kreutzer sonatıdır.
Lewis Lockwood’a göre, Beethoven İlkbahar sonatında olağan dışı güzellik unsurlarını
yaratmayı hedeflemiş ve bu amacına ulaşabilmek için, kendisinin ve diğer bestecilerin daha
önceki eserlerinden esinlenmiştir.

Beethoven’ın son sonatlarına doğru teknik güçlüklerin arttığı göze çarpmaktadır.
Beethoven’ın 9 numaralı Kreutzer Sonat’ı, onun keman konçertosunun birinci bölümü ve
keman için yazdığı iki Romans’ında olduğu gibi, Konçerto stilinden ziyade Konçertant
stilinde düşünülmüştür. Bu sonatlar çok zengin, derin ve ezgisel bir içeriğe sahip olduğundan ve bir kısım keman çalma teknikleri bu yapı üzerine temellendirildiğinden, bu sonatların kemancıların repertuarlarında yer alması hem zevkli olması ve müzikal zenginliğe sahip olması açısından, hem de müzikal ve teknik gelişimi açısından çok yararlı olacaktır.

Notalar:
1. part (1-2-3-4-5 sonatlar)
2.part (6-7-8-9-10 sonatlar)

kaynakça