Ali Sezin (1897-1950)

İlk keman çalışmalarına Albert Braun ile başlayan Ali Sezin daha sonra eğitimine Almanya’da devam etti. Berlin Stern Konservatuarı’nda keman, konturpuan, armoni, enstrümantasyon ve kompozisyon öğrenimi yaptı (Say,2005: 312). Joseph Wolfstahl ve ünlü kemancı-eğitimci Carl Flesch ile çalıştı(Ege, 1948: 21). 1925 yılında Türkiye’ye döndü ve Darülelhan’a keman eğitimcisi oldu. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda uzunca yıllar keman öğretmenliği yaptı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Yetiştirdiği öğrencileri arasında ilk akla gelenler arasında Orhan Borar (1910-1983) bulunmaktadır (Say, 2005: 312). Eğitimcilik deneyimlerini aktardığı “Kemana Çalışma Usulü” ve “Gam ve Arpejler Üzerine İhzari Ekzeyler” (Ege, 1948: 23) isimli iki metot yazmış ayrıca çeşitli keman eserleri bestelemiştir (Say, 2005: 312). Ali Sezin,Almanya’da ünlü kemancı ve eğitimci Carl Flesch ile çalışarak Flesch ekolünü Türkiye’ye taşıyan ilk
keman eğitimcisi olmuştur.

0 0 oylar
Article Rating